Permalink for Post #3

Thread: s30 của e sao vào ứng dụng là báo ứng dụng đóng đột ngột