Permalink for Post #1

Thread: [Zumbo J 2017 - Mod] - Đồng hồ ra giữa, sóng trái, pin phải, thêm kim giây