Permalink for Post #1

Thread: Trên tay Mobiistar Lai Zumbo J: 2.3 triệu có kính 2.5D