Permalink for Post #1

Thread: Mọi người ơi cho mình hỏi làm sao để xóa bớt màn hình chủ