Permalink for Post #4

Thread: Ai biết con LAI 502 HD lúc xuất xưởng tên gì k?