Permalink for Post #2

Thread: Ai biết con LAI 502 HD lúc xuất xưởng tên gì k?