Permalink for Post #29

Thread: 20k cho ai chỉ mình cách root s31