Permalink for Post #28

Thread: 20k cho ai chỉ mình cách root s31