Permalink for Post #25

Thread: 20k cho ai chỉ mình cách root s31