Permalink for Post #22

Thread: 20k cho ai chỉ mình cách root s31