duythat's Recent Activity

  1. duythat replied to the thread Jumbo J2 tự tắt màn hình khi gọi.

    Mình sẽ mang ra thegioididong cho người ta kiểm tra, cảm ơn bạn!

    12/1/18