Album: Ảnh chụp từ Mobiistar Prime X 2017

Ảnh được chụp bằng chế độ Tự động của Prime X 2017 Chỉnh sửa qua phần mềm chỉnh ảnh Adobe Photoshop Lightroom

Ảnh chụp từ Mobiistar Prime X 2017

Updated 7/2/17
7/2/17  
7/2/17  
7/2/17  
7/2/17  
Loading Photos......
Loading Photos......
vduongct
Ảnh được chụp bằng chế độ Tự động của Prime X 2017 Chỉnh sửa qua phần mềm chỉnh ảnh Adobe Photoshop Lightroom

  1. 1 person likes this.

Actions

Share This Page